May 17, 2020

Úzkost vs DOBRÉ SLOVO / Anxiety vs A GOOD WORD

Proverbs 12:25; John 14:27; Colossians 3:16; Matthew 11:29-30; Ecclesiastes 4:9-10; Romans 12:15; 1. Thessalonians 5:11 / Přísloví 12:25; Jan 14:27; Koloským 3:16; Matouš 11:29-30; Kazatel 4:9-10; Římanům 12:15; 1. Tesalonickým 5:11

More episodes

Load more