January 17, 2016

Welcome to His Church / Vítejte v Jeho Církvi

Watch Now:
1. Corinthians 13:1-13; 1. Corinthians 2:9-10; Romans 5:5; John 13:34-35; Hebrews 13:5; James 1:22-25 / 1. Korintským 13:1-13; 1. Korintským 2:9-10; Římanům 5:5; Jan 13:34-35; Židům 13:5; Jakubův 1:22-25

More episodes

Load more