September 3, 2017

Commitment V. - Commitment to God / Odevzdání V. - Odevzdání se Bohu

00:0000:00

Matthew 22:37-40; Luke 16:13; Matthew 7:21-23; Genesis 2:18 / Matouš 22:37-40; Lukáš 16:13; Matouš 7:21-23; Genesis 2:18

More episodes

Load more